Zpět na úvodní stránku

Slovo Epoché je starořecké. Znamenalo okamžik, od kterého se něco počítá, zastavení, vrchol, bod obratu (např. hvězd). V řecké filosofii znamená EPOCHÉ zdrženlivost v úsudku, zřeknutí se každého posuzování. Ve filosofii 20. století je EPOCHÉ aktem svobody, otevřením dosud netušených horizontů filosofování, obratem dosavadní evropské metafyzické tradice, "druhým počátkem".

Plzeňská společnost pro péči o duševní zdraví EPOCHÉ, o.s. byla registrována Ministerstvem vnitra ČR 29. září 1993 jako sdružení občanů dle zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění.

Filosofie EPOCHÉ, o.s. je otevřená a otevírající, zdrženlivá, přátelsky akceptující a zaměřená na možnost obratu v životě jedinců, skupin i organizací. V praxi se samozřejmě opírá i o současné poznatky lékařských, psychologických a sociálních věd.

EPOCHÉ, o.s. realizuje v současnosti následující projekty:

  • ZDRAVOTNÍ PÉČE (psychiatrie, klinická psychologie, individuální, rodinná a skupinová psychoterapie, neuroterapie, supervize zdravotní péče)
  • SOCIÁLNÍ SLUŽBY (krizová intervence, sociální studie, komunitní plánování sociálních služeb, supervize pomáhajících profesí)
  • VZDĚLÁVÁNÍ
    1. dlouhodobý akreditovaný psychoterapeutický vzdělávací program pro zdravotnictví
    2. přednášky, vedení seminářů, praktik a supervizí v oblasti lékařské, psychologické a tzv. psychosociální a spirituální péče
    3. koučování a supervize v manažerské sféře
  • OSVĚTA (dny duševního zdraví, mediální presentace problematiky duševního zdraví, projekt Antero atp.)

EPOCHÉ, o.s. řídí.výkonná rada t.č ve složení:

Libuše Lovásová

místopředseda

MUDr. Jana Reifová

ředitelka Regionálního institutu duševního zdraví

MUDr. Helena Pešanová

primářka Regionálního institutu duševního zdraví

Mgr. Klára Horáková

koordinátorka Institutu psychoterapeutického vzdělávání

MUDr. Michael Krs


PhDr. Leoš Horák, čestný předseda