Zpět na úvodní stránku

Psychoterapie obnovuje vztah člověka k sobě samému, k vlastní životní historii a reparuje jeho sociální vztahy. Pracuje ale povětšinou jen s přítomností a minulostí a vyhýbá se tak prvotním existenciálním otázkám jako je radikálně pojatá budoucnost, smrt, transcendence, exstatický (4D) čas, smysl, tajemství a půvab bytí. Vytěsňuje duchovní pohyb našeho života.

V lednu 2015 byl úspěšně ukončen kurz:

EXISTENCIÁLNÍ PROPEDEUTIKA
A SPIRITUÁLNÍ PRAKTIKY

Základním rámcem kursu byla osvědčená skupinová daseinsanalytická (existenciální) terapie

V tomto rámci ponecháváme a otevíráme prostor pro:

  • explicitní a živé promýšlení otázek a témat filosofů (E. Husserl, M. Heidegger, E. Levinas, J. Patočka aj.) a teologů (J. Ratzinger, H. Küng aj.) XX. století a současnosti
  • spirituální praktiky inspirované šamanstvím, zřejmě počáteční planetární lidskou zkušeností s transcendencí a zapomenutou "krajinou duše", jíž později staří Řekové pojmenují ALÉTHEIA

Kurs byl vhodný pro:

  • pro lidi s duchovní a/nebo psychoterapeutickou zkušeností
  • praktikující psychoterapeuty a supervizory k náhledu nejzazšího horizontu jejich práce a jako dobrá prevence syndromu vyhoření.
  • ty filosofy a teology, kteří pracují s lidmi (filosofické poradenství, pastorace atp.) k bližšímu poznání lidské povahy a komunikace
  • manažery a podnikatele s vědomím, že požadavek spirituality a transcendentního smyslu života patří k "megatrendům" pozdního kapitalismu

Hlavními lektory kursu byli: Mgr. Pavla Kubášková a PhDr. Leoš Horák

Projekt byl úspěšně představen na XXVII. Česko-Slovenské psychoterapeutické konferenci, jejímž mottem byly "Staré skvosty a nové trendy", ve dvou přednáškách a v čtyřhodinové dílně ve dnech 14. - 17. října 2009 v Trenčianských Teplicích.


Již brzy zde najdete nové kurzy, supervize a semináře!